Zapytania Ofertowe

Oferty na roboty budowlane.
___________________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia: 20.10.2016r.


W związku z zakończonym postępowaniem na wybór wykonawcy w ramach zapytania ofertowego z dnia 28/09/2016, l.dz. 02/09/2016/RPO/ModelArt, chcieliśmy poinformować, że do dnia 13.10.2016 r., do godz. 10.00 (termin składania ofert), wpłynęła jedna oferta, od Wykonawcy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej – Północny Rejon Dystrybucji
Oferta została wybrana do realizacji.
_______________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 18.10.2016rW związku z zakończonym postępowaniem z dnia 21/09/2016, l.dz. 01/09/2016/RPO/ModelArt o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, informujemy, że do dnia 06.10.2016 r. do godz. 10.00 wpłynęły oferty od:

Oferta nr 1 ORTON PGP Mariusz Kołesar
Oferta nr 2 TM-TRANS Tomasz Mróz Usługi Transportowe
Oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „CELBUD-PRZEMYSLÓWKA” sp. z o.o.
Ponadto:
Oferta nr 4 Firma Budowlana Rafał Hoffer
wpłynęła po wyznaczonym terminie.

Oceny poszczególnych ofert:
Oferta nr 1:
Kryterium nr 1 - CENA: 1070717,74 zł
Liczba punktów: 808948,54 /1070717,74 x 70% x 100pkt. = 52,89 pkt.

Kryterium nr 2 – TERMIN REALIZACJI: 1 dzień
Liczba punktów: 1 /3 x 20% x 100pkt. = 6,67 pkt.

Kryterium nr 3 – GWARANCJA: 60 miesięcy
Liczba punktów: 60/120 x 10% x 100 pkt. = 5 pkt.

Łączna liczba punktów: 64,56 pkt.

Oferta nr 2:
Kryterium nr 1 - CENA: 808948,54 zł
Liczba punktów: 808948,54 /808948,54 x 70% x 100pkt. = 70 pkt.

Kryterium nr 2 – TERMIN REALIZACJI: 3 dni
Liczba punktów: 3 /3 x 20% x 100pkt. = 20 pkt.

Kryterium nr 3 – GWARANCJA: 120 miesięcy
Liczba punktów: 120/120 x 10% x 100 pkt. = 10 pkt.

Łączna liczba punktów: 100 pkt.

Oferta nr 3:
Kryterium nr 1 - CENA: 1046730,00 zł
Liczba punktów: 808948,54 /1046730,00 x 70% x 100pkt. = 54,10 pkt.

Kryterium nr 2 – TERMIN REALIZACJI: 3 dni
Liczba punktów: 3 /3 x 20% x 100pkt. = 20 pkt.

Kryterium nr 3 – GWARANCJA: 120 miesięcy
Liczba punktów: 120/120 x 10% x 100 pkt. = 10 pkt.

Łączna liczba punktów: 84,10 pkt.

Do realizacji została przyjęta oferta:
Oferta nr 2 TM-TRANS Tomasz Mróz


___________________________________________________________________________________________________